اسرار آمیزترین منطقه ها جهان!

به گزارش مجله آرنا، تعداد زیادی از کارشناسان مشهور اظهار می کنند که مکان های اسرار آمیزی که در سرتاسر جهان وجود دارند، احتمالاً به کمک تکنولوژی و دانش پیشرفته ایجاد شده اند (شاید پیشرفته تر از زمان ما) و تحت نفوذ و سیطره ی تمدن های گمشده بوده اند.

اسرار آمیزترین منطقه ها جهان!

اسرار آمیزترین منطقه ها جهان!

ترجمه: مژده

تعداد زیادی از کارشناسان مشهور اظهار می کنند که مکان های اسرار آمیزی که در سرتاسر جهان وجود دارند، احتمالاً به کمک تکنولوژی و دانش پیشرفته ایجاد شده اند (شاید پیشرفته تر از زمان ما) و تحت نفوذ و سیطره ی تمدن های گمشده بوده اند.

بعضی هم عقیده دارند که هیچ تمدن بسیار پیشرفته یی تا به حال روی زمین وجود نداشته و تمام علوم عالی از انسان های فضایی زمان باستان که از آسمان به زمین آمده بودند به ارث رسیده است.

اما بیشتر دانشمندان با هیچ کدام از این نظرات موافق نیستند و سعی در تشریح رازهای باستانی مربوط به آیین و مذاهب روی کره ی زمین دارند.

در این متن سه مکان را به عنوان مرموزترین منطقه ها جهان به شما معرفی می کنیم که فکر ما را تسخیر کرده اند؛ چرا که به نظر می رسد از جهان دیگری آمده اند!

استون هنج

استون هنج یکی از معروف ترین مکان های اسرارآمیز جهان به شمار می آید.

استون هنج که بنای تاریخی سنگی است، در سالسبری انگلستان جنوبی واقع شده و در برگیرنده ی سی سنگ قایم است. هر کدام از این سنگ ها بیشتر از ده فوت ارتفاع و 45 تن وزن دارند. این سنگ ها که سارسن نام دارند، با سی نعل درگاه که به صورت افقی و تخت روی شان قرار دارند، تشکیل یک دایره ی متصل را داده اند. در داخل این دایره نیز چرخه یی مشابه تشکیل شده است و آنها هم به سبک دیرک و نعل درگاه ساخته شده اند.

بعضی افراد گفته اند که دروییدها (کاهنان مذهب سلتی) این بنا را ساخته اند، اما واقعاً چیز زیادی از این بنا نمی دانیم.

باستان شناسان تاریخ ساخت آن را بین سه تا پنج هزار سال پیش ذکر کرده اند، پس این بنا حتی قبل از استفاده ی بشر از ابزارهای فلزی ساخته شده است. حال بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی استون هنج را ساخته، واضح است که هزاران نفر در طراحی و به وجود آوردن آن سهیم بوده اند. فقط کشاندن چنین سنگ های بزرگی از مارلبورگ (سی کیلومتری جنوب استون هنج) کاری بس بزرگ و بزرگ است. این کار یک شاهکار جالب مهندسی محسوب می شود و افسانه های بسکمک وجود دارد که توضیح می دهد چگونه انسان های اولیه این سنگ های سنگین را حمل و جابه جا کرده اند!

جالب ترین موضوع این است که استون هنج در جهات نقاط انقلاب و اعتدالی ستاره شناسی قرار گرفته و زمان طلوع خورشید در خط افق، نور خورشید به طور کامل بین فواصل خرسنگ ها ظاهر می شود.

بی شک چنین چیزی تصادفی نیست و شاید با داستان های مربوط به سرآغاز و مبدأ این مکان های مرموز ارتباط داشته باشد.

خطوط نازکا

خطوط نازکا جالب ترین و فوق العاده ترین گروه جنوگلیپس ها (geoglyps) در جهان هستند. آنها در بیان نازکا بین شهرهای نازکا و پامپاروی پامپاس دی جوناما در پرو واقع شده اند.

در سطح شن های بیابان پامپا، در حدود سیصد شکل از خط های مستقیم حک شده ساخته شده که شامل فرم های هندسی، تصاویر حیوانات و پرندگان و شکل های دیگر بوده و تنها از آسمان و بالا به وضوح قابل رویت هستند. سه نکته ی مرموز در نازکا پلاتیو قابل بررسی است:

1- خطوط مستقیم با کیلومترها فاصله در تمام راستاها در بخش هایی از پامپاس یکدیگر را قطع می کنند.

2- فرم تعداد زیادی از این خط ها به صورت شکل های هندسی است؛ مثل زاویه ها (کنج ها)، مثلث ها، شکل های خوشه یی، مارپیچ ها، مربع ها، خطوط مواج و ...

3- تعداد زیادی از خطوط نیز به شکل حیوانات درآمده اند.

طبق باور عامه ی مردم، جنوگلیپس ها را گروهی از افراد به نام نازکا ساخته اند، اما چرا و چگونه آنها این شگفتی های جهان را که اصلاً قابل توضیح و تشریح نیستند خلق کرده اند؟

از وقتی که مشخص شد خطوط نازکا به جز از یک جایگاه بالاتر قابل رویت نیست. فرض می شود که مردم نازکا هرگز نتوانسته اند حاصل کارشان را از جایگاه بالاتر ببینند؛ آیا امکان دارد جئوگلیپس ها تمثال های خدایان حیوانی یا طرح صورت های فلکی باشند؟ آنها راه و راستا بوده اند یا عقربه های نجومی یا حتی شاید یک نقشه ی خیلی بزرگ؟ اگر مردمی که دو هزار سال پیش اینجا زندگی می کردند، فقط از تکنولوژی ساده بی بهره بودند. چگونه برای ساختن چنین شکل های دقیقی برنامه ریزی کرده اند؟ آیا آنها پیرو یک نقشه بوده اند؟ اگر این گونه بود چه کسی آن را ترتیب داده است ؟ به هر جهت در ظاهر تمام این ها به یک جهانی ماورایی تعلق دارند. به منظور معرفی کردن خطوط نازکا، که با جا به جا کردن صخره های بیابان برای نشان دادن سطح زیرین شن های صورتی کمرنگ ساخته شده اند. بازدیدکننده ها اغلب توضیحاتی تخیلی ارایه می دهند: از باندهای پرواز برای سفینه های فضایی گرفته تا راه هایی برای قهرمانان المپیک، آب آرت (هنر بصری)، پاپ آرت و در نهایت رصد خانه های ستاره شناسی...

جزیره ایستر

جزیره ی ایستر (راپانویی در زبان بومی) مستعمره ی کشور شیلی و در جنوب شرقی اقیانوس آرام قرار گرفته است. راپانویی جزیره یی کوچک، پر از پستی و بلندی و اکنون بدون درخت از منشأ آتشفشانی است. این جزیره غیرعادی ترین منطقه ی دورافتاده ی جهان خوانده شده، اما چیزهای دیگری هم هست که این مکان را از مکان های دیگر روی کره ی زمین مجزا می کند. در این جزیره صدها مجسمه ی خرسنگی به شکل انسان وجود دارد که موآی نام دارند. اغلب موآی ها از خاکسترهای آتشفشانی و فشرده شده ی متراکم خاص تراشیده شده اند. بزرگ ترین شان وزنی بالغ بر 165 تن دارد و ارتفاعش به 220 متر می رسد. بعضی از موآی های عمودی (ایستاده) تا گردن در زیر خاک پنهان شده اند. این سازه ی بسیار بزرگ که در جزیره یی کاملاً بایر و خشک (فقط با میزان کمی سبزه) وجود دارد. به سرعت و در نگاه اول فکر ها را تسخیر می کند. واقعاً چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ چه کسانی این تندیس ها را ساخته اند و دلیل شان از خلق آنها چه بوده است؟

بعضی از دانشمندان می گویند ساکنان جزیره ی ایستر یعنی راپانویی ها از پلی نزی آمده بودند، اما شباهت های این مجسمه ها به مجسمه های سنگی هندی اطراف دریاچه ی تیتیکاکا در جنوب آمریکا جالب و در خور توجه است. آیا این تشابه تصادفی است؟ متخصصین قادر نیستند به طور دقیقی کاربرد مجسمه های موآی را توضیح دهند. بعضی از آنها اعتقاد دارند که این مجسمه ها نماد قدرت، مذهب و سیاست بوده اند. یکی از بزرگ ترین اسرار جزیره ی ایستر این است که این سنگ ها چگونه از معدن سنگ تا صفه های شان (گاهی فاصله یی بیشتر از بیست یا 25 کیلومتر) منتقل شده اند؟ طبق افسانه ی راپانویی، موآی خودش از معدن سنگ راه می افتاده! بعضی نیز این مجسمه ها را به مرنام آیینی نسبت می دهند. شاید افراد جزیره ی ایستر از قدرت های ماورایی کمک می گرفتند و با توانایی فوق طبیعی آنها را می تراشیدند و سپس حرکت می دادند. جزیره ی ایستر بیشتر به نام ها ته-پیتو-او-ته-هنا به معنی داستان جهان و ماتا-کی-ته-رانی به معنی چشمانی نظاره گر به بهشت مشهور است. این نام های باستانی و جزییات بسیار زیاد اسطوره یی به احتمالاتی اشاره دارند مبنی بر اینکه این جزیره ی دورافتاده شاید قبلاً یک شاخص جغرافیایی و رصدخانه ی ستاره شناسی تمدنی فراموش شده، اما بسیار قدیمی بوده است.

منبع: نشریه 7 روز زندگی، شماره 98.

منبع: راسخون
انتشار: 3 دی 1400 بروزرسانی: 3 دی 1400 گردآورنده: genarena.ir شناسه مطلب: 1822

به "اسرار آمیزترین منطقه ها جهان!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اسرار آمیزترین منطقه ها جهان!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید