با همکاری دیوان عدالت اداری، مرجعیت تخصصی حقوق اداری بومی در پژوهشگاه محقق می شود

به گزارش مجله آرنا، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه از راه اندازی نمایشگاه دائمی کتب قضایی در محل پژوهشگاه خبر داد.

با همکاری دیوان عدالت اداری، مرجعیت تخصصی حقوق اداری بومی در پژوهشگاه محقق می شود

به گزارش گروه اجتماعی مجله آرنا، به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، اظهارکرد: پژوهشگاه قوه قضاییه، خود را خادم نهاد های زیرمجموعه دستگاه قضا برای تأمین هرگونه نیاز پژوهشی می داند.

وی با اشاره به اینکه اولویت پژوهشگاه قوه قضاییه رفع نیاز های دستگاه قضا به صورت عملیاتی است، گفت: ظرفیت های متنوعی در پژوهشگاه داریم و به نوعی راه ارتباطی میان نخبگان، استادان دانشگاهی با بدنه قوه قضاییه برای انعکاس مسائل و رفع نیاز های قوه قضاییه هستیم.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوهقضاییه با اشاره به اعلام آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای شناسایی نیاز های دستگاه قضا و همکاری با بدنه قوه قضاییه، اضافه کرد: خوشبختانه تا به امروز تفاهم نامه های بسیاری با دانشگاه ها منعقد کرده ایم.

تشکیل کارگروه حقوق اداری در پژوهشگاه قوه قضاییه

وی با اشاره به اینکه استادان دانشگاه ها در کارگاه های آموزشی پژوهشگاه شرکت کرده و تعامل خوبی با آن ها داریم، اظهارکرد: یکی از موضوعات مهم در راستای تعامل این بوده که ما برای حمایت از خاتمه نامه ها در زمینه رفع نیاز های قوه قضاییه برنامه ریزی جدی داریم.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه به زودی درخواست خود را برای همکاری بیشتر با دانشجویان و استادان در سایت پژوهشگاه منتشر می کنیم، گفت: تشکیل کارگروه حقوق اداری در پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید رییس پژوهشگاه، متشکل از قضات و مدیران قضایی ذی ربط یکی دیگر از فعالیت های مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه در کارگروه مذکور قضات، مدیران قضایی، استادان و نخبگان جوان حضور دارند، اضافه کرد: از دیگر برنامه های پژوهشگاه قوه قضاییه، راه اندازی مرکز آموزش و نوآوری است.

دکتر نیکونهاد در ادامه با بیان اینکه کارگاه های آموزشی بسیاری، بهمن ماه امسال در حوزه های مختلف از جمله پزشکی، بانکی و اقتصادی برگزار شد که در حال حاضر برنامه ریزی کردیم تا برای سال آینده نیز این امر ادامه یابد، اضافه کرد: موضوع مهم این است که این کارگاه های آموزشی عمومی بوده و به دنبال ترویج آگاهی حقوقی در میان اقشار مردم است.

وی با اشاره به اینکه آموزش همگانی نیازمند تعامل بیشتر با قضات و بدنه قوه قضاییه است، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه جذب سرباز نخبه نیز برنامه ریزی جدی داشته است به شکلی که نخبه ها به پژوهشگاه مراجعه کرده و یک دانشجوی دکتری می تواند خدمت سربازی خود را با کار پژوهشی بگذارند.

برگزاری جشنواره آرای برتر

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه برگزاری جشنواره آرای برتر را دنبال می کنیم، گفت: پژوهشکده استخراج آرا پژوهشگاه قوه قضاییه، نشست های نقد آرای قضایی را به جد دنبال می کند که برای همکاری و تعامل بیشتر در این زمینه پیش نویس نهایی را به استان ها و نهاد های قوه قضاییه ارسال کرده تا مبنایی برای گفتمان نقد آرا باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه برگزاری رویدا های پژوهشی در سال آینده از برنامه های پژوهشگاه است، اضافه کرد: در گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضاییه، بیشترین تعامل با دیوان عدالت اداری است و در جلسه هفته گذشته این گروه، قرار شد پروژه های مشترک با نهاد ذی ربط، دنبال شود.

ارتباط بدنه قوه قضاییه با پژوهشگاه قوه قضاییه در گذشته چندان موثر و عمیق نبوده است

دکتر نیکونهاد در ادامه با بیان اینکه در گذشته ارتباط بدنه قوه قضاییه با پژوهشگاه قوه قضاییه در گذشته چندان موثر و عمیق نبوده، ولی امروز این امر بهبود یافته است، اظهارکرد: امروز بنا شده تا نهاد های کاربر و پژوهشگر کاملاً به یکدیگر نزدیک و همکاری های لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری جایگاه ممتازی در قوه قضاییه دارد، اضافه کرد: یکی از موضوعات دیگر این است که ادبیات خصوصی حقوق اداری را باید در پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری نهاد های پژوهشی و متولی دادرسی اداری رشد دهیم.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر آمادگی کامل برای نشر آثار و همکاری با دیوان عدالت اداری، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه مجوز نشر پژوهش دارد، بنابراین دیوان عدالت اداری می تواند از ظرفیت پژوهشگاه استفاده کند.

دکتر نیکونهاد در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه دائمی کتب قضایی در محل پژوهشگاه قوه قضاییه در حال راه اندازی است، گفت: در حال حاضر پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یک واحد مستقل در دل معاونت حقوقی قوه قضاییه واقع شده است.

آموزش 6 هزار نفر در حوزه ماده 100 قانون شهرداری

در ادامه همچنین دکتر محمدموحد، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه آموزش های لازم برای قضات و کارکنان از سوی دیوان عدالت اداری اجرا شده است، بیان نمود: از سال 1395 تا به امروز به دستگاه های اجرایی آموزش ارائه دادیم و در این زمینه سالانه حداقل 120 ماموریت استانی برای ارائه آموزش داشتیم.

وی با اشاره به ماده 100 قانون شهرداری، اضافه کرد: تا به امروز به قضات و مجموعه مرتبط با دستگاه قضایی در استان ها در زمینه ماده 100 قانون شهرداری آموزش های لازم را ارائه داده ایم؛ درواقع در سال 97 بالغ بر 6 هزار نفر را در حوزه ماده 100 قانون شهرداری آموزش دادیم.

پیشگیری از 7 هزار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی

معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بالغ بر 7 هزار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی را در هیات تطبیق ابطال کردیم، اضافه کرد: ما آموزش ها را در دل دستگاه ها بردیم که امیدواریم از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: از سال 1360 تا خاتمه 1397 تمام آرای وحدت رویه و ابطالی را جمع آوری کرده و امروز در اختیار قضات قرار گرفته است.

معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه امسال پروژه رای صحیح در دستور کار قرار گرفته است به این شکل که قاضی می تواند با مراجعه به سامانه به راحتی از این آرا استفاده کند، گفت: امروز بیشترین شکایت و آرا در دیوان عدالت اداری مربوط به مرخصی زایمان و تبدیل شرایط استخدامی است.

موحد با اشاره به اینکه تا به امروز 430 آرای صحیح آماده شده و تا خاتمه سال 99 این بارگذاری تمام خواهد شد و آرا در سامانه قرار خواهد گرفت، اظهارکرد: بنا داریم بعد از تنقیح این آرا، برای دستگاه ها، قضات و مردم قابل دسترس باشد.

وی بیان نمود: ما با حضور نمایندگان پژوهشگاه قوه قضاییه در هیات تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مشکل نداشته و از این موضوع استقبال می کنیم.

40 درصد نشست ها در سال آینده بر دیوان عدالت اداری متمرکز است

همچنین در ادامه دکتر فاطمه افشاری، مدیرگروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه بیان نمود: طی بررسی های گروه حقوق اداری، 40 درصد موضوعات و نشست ها در سال آینده بر دیوان عدالت اداری متمرکز است. به طور مثال در خصوص پروژه لایحه جامع دادرسی اداری باید دستوالعمل واحد تشکیل شود که در این زمینه با همکاری دیوان عدالت اداری باید برنامه ریزی کنیم و در نهایت شاهد خروجی خوب و موثر باشیم.

وی بیان نمود: درخواست داریم تا آرا و پژوهش های دیوان عدالت اداری نیز در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گیرد تا شاهد افزایش همکاری باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 15 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: genarena.ir شناسه مطلب: 806

به "با همکاری دیوان عدالت اداری، مرجعیت تخصصی حقوق اداری بومی در پژوهشگاه محقق می شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "با همکاری دیوان عدالت اداری، مرجعیت تخصصی حقوق اداری بومی در پژوهشگاه محقق می شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید