سبک زندگی

توانمندی های حرفه ای مربیان و معلمان استان بوشهر تقویت می گردد

به گزارش خبرنگاران، محمود حق دوست صبح یکشنبه در کارگاه توانمندسازی دبیران درس تفکر و سبک زندگی در سالن اجتماعات سعدآباد گفت: این کارگاه توانمندسازی به منظور ارتقای کمی و کیفی دانش، نگرش و مهارت های مربیان و دبیران برگزار می گردد.

15 اردیبهشت 1398

آسمان بوشهر دوباره بارانی می گردد

دو سامانه بارشی این هفته وارد استان بوشهر می گردد؛ یکی سه شنبه و دیگری جمعه.

21 فروردین 1398

352 برنامه ورزشی بانوان در مناطق روستایی و عشایری مرکزی برگزار گردید

مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: حوزه ورزش بانوان استان مرکزی اهداف خود را براساس دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان مبنی بر توسعه ورزش بانوان و افزایش سلامت و نشاط و تندرستی زنان جامعه دنبال می نماید.

15 فروردین 1398